• ชาว กวย หรือกูย ชนพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์


    18/02/2018 13:08

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 349

  • google

    กวย หรือกูย

    เป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสาย มาจาก "ขอม" โบราณ ถิ่นเดิม อาศัยอยู่แถบแขวงเมือง จำปาสัก ทางใต้ของประเทศลาว อพยพเข้ามาสู่ดินแดนอีสานใต้ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวกวย มีความชำนาญพิเศษ ในการจับช้างป่า มีทักษะในการเลี้ยงช้าง และฝึกช้าง ชนชาวกวย เป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกๆ ที่ได้ร่วมกันสร้าง บ้านเมืองในแถบอีสานใต้ ไม่ว่าจะเป็นเมืองสุรินทร์ และเมืองศรีสะเกษ

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0