• การท่องเที่ยววิถีชุมชน จ.สุรินทร์


  16/03/2018 08:04

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 933

 • google
  ชม วิถีชีวิตอื่นๆชาวชนบทแห่งอีสานใต้ หมู่่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้กันเช่น
  • หมู่บ้านปั้นหม้อดิน 1.5 กม.
  • หมู่บ้านตัวอย่างอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง 3 กม.
  • ปั่นจักรยานชมทุ่ง มีจักรยานบริการให้
  • ค่ายลูกเสือจิรานนท์ พิพิทภัณฑ์พื้นบ้านและป่าธรรมชาติริมแม่น้ำลำชี 5 กม.
  • ชมป่าพื้นเมืองอีสานใต้ ร่วมปลูกป่า 3 กม.
  • บึงมรกต(หนองกระโดน) บึงที่มีน้ำใสสะอาด สีฟ้าเขียว ใสจนเห็นก้นบึ้ง 2.5 กม
  • หมู่บ้านทำผ้าไหม 22 กม.
  • หมู่บ้านช้าง 17 กม.
  เป็นต้น

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0