• แซตอม ฟาร์ม สเตย์


    16/03/2018 06:41

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 201

  • google
    แซตอม ฟาร์มสเตย์ มีบริการ ห้องพักภายในฟาร์ม มีอาหารปลอดภัย พร้อมชมธรรมชาติแห่งท้องทุ่ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในฟาร์มที่น่าสนใจเช่น เรียนรู้การทำนาอินทรีย์ ชมความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ไวน์จากข้าว การทำอาหารพื้นเมืองสุรินทร์ นอกจากนี้ยังสามารถชม วิถีชีวิตอื่นๆชาวชนบทแห่งอีสานใต้ หมู่่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้กันเช่น บ้านปั้นหม้อดิน บ้านทำเรือ บ้านอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ บ้านทำประมงพื้นบ้าน เป็นต้น

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0