• มหัศจรรย์ โพนเรียง จ.สุรินทร์


    18/02/2018 10:06

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 420

  • google
    "โพนเรียง" คือ พูนดิน หรือโพนดิน ที่ตั้งเป็นก้อนๆ มีจำนวนมากกว่า 400 ก้อน เรียงกันเป็นแถว ตรง ยาวกว่า 2 กิโลเมตร คล้ายๆกำแพงดินขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งขนานกันระหว่างแม่น้ำลำชี และทุ่งแซตอม สันนิษฐานว่า เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพของพระเจ้าโย้ ในศึก "เจ้าอนุวงค์ หรือ ศึกย่าโม แห่งเมืองโคราช" ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งกองทัพลาวได้หมายมั่นเพื่อที่จะเข้าไปตีกรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้แบ่งทัพออกเป็นสองกลุ่ม โดยทั้งสองกลุ่มจะต้องไปรวมพลกันที่ โคราช
    กองทัพกลุ่มแรกออกจากเวียงจันทร์ ไล่ตีหัวเมืองอีสานเหนือ ลงมาตั้งแต่ เมืองหนองบัวลำภู อุดรฯ ชัยภูมิ ขอนก่อน ร้อยเอ็ด และตั้งทัพรอกองทัพจากฝ่ายใต้ที่เมืองโคราช ส่วนกองทัพกลุ่มที่สองจากเมืองจำปาศัก ไล่ตีหัวเมืองอีสานใต้ ตั้งแต่เมือง เมืองอุบลฯ เมืองขุขัน(ศรีษะเกต) เมืองสังขะ เมืองสุรินทร์ และเพื่อที่จะรอเข้าตีเมืองสุรินทร์ กองทัพลาวฝ่ายใต้ได้ตั้งทัพ ณ ที่แห่งนี้ "โพนเรียง"

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0