• หมู่บ้านช้าง จ.สุรินทร์


    19/02/2018 08:17

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 437

  • google
    ระยะทาง 17 กิโลเมตร เยี่ยมชมหมู่บ้านช้างสุรินทร์ สัมผัส วิถึชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0