• หมู่บ้านทอผ้าไหม จ.สุรินทร์


    19/02/2018 08:19

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 349

  • google
    ชมหมู่บ้านทอผ้าไหม ชื่อดังระดับโลก มีหลากหลายลวดลาย งามปราณีต ผ้าไหมจากหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นตัวแทนผ้าไหมของประเทศไทย ที่รัฐบาลไทยนำไปตัดเป็นขุดประจำชาติ ให้เหล่าผุ้นำที่มาประชุมเอเปคในปี 2003 ในครั้งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0