• แม่น้ำลำชี จ.สุรินทร์


    18/02/2018 11:36

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 4,000

  • google
    แม่น้ำลำชี เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล เกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก เป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายในประเทศไทย ที่ไหล จาก ทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ โดยกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัด สุรินทร์ และบุรีรัมย์ แม่น้ำลำชีเป็นหนึ่งในสามแม่น้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย ที่มีค่ามาตรฐานความสะอาดเกิน 80% สองข้างตลิ่งอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายาก ปลาพื้นบ้านนาๆชนิด รวมทั้งวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองที่ดำรงค์อยู่ร่วมกับลำน้ำสายนี้มาเป็นเวลานาน

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0