• Surin Kayak Club


  18/02/2018 12:13

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 369

 • google

  ร่วมสัมผัสประสบการณ์ วิถีชีวิตแห่งลำน้ำ ณ ดินแดน อีสานใต้

  "ลำชี" หนึ่งในแม่น้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย
  • ว่ายน้ำกลางป่า น้ำใส เย็น สะอาด
  • ชมปะการังน้ำจืด งมหอยกาบ และตัวเตรียง
  • สปาปลา กลางลำน้ำ (ยื่นขาให้ปลาตอด)
  • ชุมชนเรือโบราณ เรือพื้นบ้านหายาก เช่นเรืออีโปง เรืออีแจว เป็นต้น
  • สวนป่า พันธุ์ไม้พื้นเมืองหายาก
  • นกน้ำ ไก่ป่า เหยี่ยวแดง
  • พิพิธภัณธ์พื้นบ้านอีสานใต้ ริมลำน้ำ
  • รายการพิเศษ "โชว์การจับปลากลางลำน้ำ ของชนพื้นเมือง"
  ร่วมเดินทางไปกับ ชมรม "Surin Kayak Club Facebook"

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0