• Lorem Ipsum Doror


  16/11/2018 10:14

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 245

  image

  1,610 BHT
  1,880 BHT (-14%)

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus voluptas temporibus nisi minus eveniet officiis ullam? Omnis, unde! Ipsam, odio voluptas cumque eveniet, doloremque neque corporis nam minima illo laudantium. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur praesentium dolores illum, numquam quam. Dolore modi minus, vitae id, ullam ipsa temporibus magni ex.

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม จ.สุรินทร์ ผลิต และ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐาน ในระดับสากล อาทิเช่น ข้าวมะลินิลสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ข้าวผกาอำปึล, มะลิโกเมนสุรินทร์, ข้าวกล้องหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมนิล และ ข้าว กข 43 เป็นต้น นอกจากนั้น แซตอม ฟาร์ม ยังเปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยว วิถีเกษตร อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่ โทร. 06-1165-1848 LINE: @satomfarm และ Facebook @satomfarm.surin
0